Calendar de admitere iulie 2015 Universitatea Babes Bolyai

Scris de 

Dacă te pregătești să dai admitere la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, ia-tă programa de amitere pentru fiecare facultate în parte.

 

1. Matematică şi Informatică
  14-16 iulie 2015 Inscrierea candidaţilor
  17 iulie 2015 ora 9.00 Proba scrisă (de matematică sau de informatică) a concursului de admitere
  17 iulie 2015 ora 15.00/17.00 Proba de competenţă lingvistică (engleza/germana) a concursului de admitere
  19 iulie 2015 Afişarea rezultatelor probelor scrise
  21 iulie 2015 Afişarea rezultatelor concursului de admitere
  22-23 iulie 2015 Confirmarea locului obţinut
  23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor concursului de admitere după etapa de confirmări
  27 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

2. Fizică

  15-17 iulie, 20-22 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  23 iulie 2015 Proba scrisă (test) ora 10,00
  23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor la test (după ora 16,00)
  24 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (între orele 8,00-14,00)
  27 iulie 2015 Afişarea rezultatelor după contestaţii
  28–29 iulie 2015 Confirmarea locurilor
  30 iulie 2015 Redistribuiri de locuri în urma confirmărilor
  31 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

3. Chimie şi Inginerie Chimică

  15-18 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015 Test de admitere, Afișarea rezultatelor
  21-22 iulie 2015 Depunerea și rezolvarea contestațiilor, Preluarea actelor în vederea confirmării, Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
  23-25 iulie 2015 Prima etapă de confirmare a ocupării locului
  26 iulie 2015 Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare
  27-29 iulie 2015 A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidații admiși în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări
  30 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

4. Biologie şi Geologie

  15-17 iulie 2015, orele 9,00-14,00 
18 iulie 2015, orele 9,00 - 13,00
20-22 iulie 2015, orele 09,00 - 14,00
Înscrierea candidaţilor
  22 iulie 2015 Test de admitere linia maghiară, numai specializările Biologie și Ecologie și protecția mediului, ora 14,00 și afișarea rezultatelor
  22-23 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor
  23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor după contestaţii
  23–24, 27-28 iulie 2015 Confirmarea locului
  28 iulie 2015 Redistribuirea locurilor disponibilizate
  29-30 iulie 2015   Confirmarea locului după redistribuire

 

5. Geografie

  15-21 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor (excepție duminica)
  23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor inițiale
  24–26 iulie 2015 Confirmarea locurilor
  28 iulie 2015 Afișarea rezultatelor intermediare
  29 iulie 2015 Confirmarea locului după redistribuire
  31 iulie 2015 Afişarea listelor finale

 

6. Ştiinţa şi Ingineria Mediului

  15-18, 20-22 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor și completarea/predarea eseului
  23 iulie 2015 Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului și depunerea contestațiilor
  24 iulie 2015 Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor
  25, 27-28 iulie 2015 Confirmarea ocupării locului (buget/taxă)
  29 iulie 2015 Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor (etapa a II-a), glisări şi redistribuiri
  30-31 iulie 2015 Confirmarea locului în urma glisărilor (buget/taxă)
  31 iulie 2015 Afişarea listelor finale

 

7. Drept

  15-18, 20-21 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  23 iulie 2015 Proba scrisă
  24 iulie 2015 Afişarea rezultatelor
  25 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
  25, 27–30 iulie 2015 Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
  31 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

8. Litere

  15-19 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  21 iulie 2015 Examen/proba scrisă
  24 iulie 2015 Afişarea rezultatelor/contestaţii
  26-28 iulie 2015 Confirmarea locurilor
  31 iulie 2015 Afişarea listelor finale

 

9. Istorie şi Filosofie

  15-18,20,21 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  22 iulie 2015 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere
  23-25 și 27-30 iulie 2015 Confirmarea ocupării locului
  31 iulie 2015 Comunicarea rezultatelor finale

 

10. Sociologie şi Asistenţă Socială

  15-18 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015 Afişarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere
  20-24 iulie 2015 Confirmarea locului obţinut după prima fază a concursului de admitere şi depunerea cererilor de redistribuire
  27 iulie 2015 Anunţarea rezultatelor după redistribuire
  27-30 iulie 2015 Confirmarea locului obţinut după redistribuire
  31 iulie 2015 Afişarea listelor finale

 

11. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Specializarea Psihologie (liniile română şi maghiară)
  15,16,17,18,20 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  21 iulie 2015 Testul scris
  23 iulie 2015 Afisarea rezultatelor
  23,24 iulie 2015 Depunerea contestațiilor
  24 iulie 2015 Afișarea rezultatelor contestațiilor
  24 iulie 2015 Afișarea listelor de admitere după contestații
  25,27,28 iulie 2015 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
  29 iulie 2015 Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri
  29, 30 iulie 2015 Confirmarea locurilor după redistribuire         
  31 iulie 2015 Afișarea listelor finale

 

Specializarea Psihopedagogie Specială (liniile română şi maghiară)

  15,16,17,18,20 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  22 iulie 2015 Testul scris
  23 iulie 2015 Afișarea rezultatelor
  23,24 iulie 2015 Depunerea contestațiilor
  24 iulie 2015 Afișarea rezultatelor contestațiilor
  24 iulie 2015 Afișarea listelor de admitere după contestații
  25,27,28 iulie 2015 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
  29 iulie 2015 Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri
  29, 30 iulie 2015 Confirmarea locurilor după redistribuire         
  31 iulie 2015 Afișarea listelor finale

 

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (liniile română, maghiară şi germană)

  15,16,17,18,20 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  21 iulie 2015 Testul scris
  23 iulie 2015 Afișarea rezultatelor
  23,24 iulie 2015 Depunerea contestațiilor
  24 iulie 2015 Afișarea rezultatelor contestațiilor
  24 iulie 2015 Afișarea listelor de admitere după contestații
  25,27,28 iulie 2015 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
  29 iulie 2015 Afişarea rezultatelor dupa redistribuiri
  29, 30 iulie 2015 Confirmarea locurilor după redistribuire         
  31 iulie 2015 Afișarea listelor finale

 

12. Ştiinţe  Economice şi Gestiunea Afacerilor

  15–21 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  21 iulie 2015 Afişarea listei cu candidaţii înscrişi
  22 iulie 2015 Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.) și afişarea listei cu candidaţii admişi/respinși la proba de admitere
  22 iulie 2015 Probă de competenţă lingvistică și comunicarea rezultatelor
  23 iulie 2015 Prelucrarea datelor, distribuirea locurilor, comunicarea rezultatelor
  24-27 iulie 2015 Confirmarea locurilor
  27 iulie 2015 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor
  28-29 iulie 2015 Confirmarea ocupării locului după redistribuire
  31 iulie 2015 Afişarea listelor finale

 

13. Studii Europene

  14-21 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  22 iulie 2015 Afişarea rezultatelor, soluționarea contestațiilor
  23-27 iulie 2015 Confirmarea locurilor
  27 iulie 2015 Redistribuirea locurilor neocupate
  28-30 iulie 2015 Confirmarea locurilor după redistribuire
  31 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

14. Business

  15-22 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor (Duminică 19 iulie 2015 nu se fac înscrieri)
  23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor iniţiale și depunerea contestaţiilor
  24-28 iulie 2015 Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
  28 iulie 2015 Redistribuirea locurilor rămase neocupate
  29-30 iulie 2015 Confirmarea locurilor după redistribuire
  31 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

Proba de limba engleză (pentru specializările cu predare în limba engleză) se va susține la sfârşitul fiecărei zile de înscrieri de luni până vineri la ora 16,00, iar sâmbăta la ora 12,00. Examenul va avea loc la sediul Facultăţii de Business, str. Horea nr. 7.

 

15. Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării

  15-21 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor (inclusiv sâmbăta și duminica)
  23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor iniţiale
  23, 24 iulie 2015 Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor
  24-26 iulie 2015 Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare
  27 iulie 2015 Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării
  27 iulie 2015 Rezultate după redistribuiri
  28-30 iulie 2015 Confirmarea locurilor după redistribuire
  31 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

16. Educaţie Fizică şi Sport

Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică
  16-18 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa
  19 iulie 2015 Procesarea datelor
  20-22 iulie 2015 Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
  22 iulie 2015 Procesarea datelor
  23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor
  24-25 iulie 2015 Confirmarea locurilor
  26 iulie 2015 Redistribuiri
  27-29 iulie 2015 Confirmarea locurilor după redistribuiri
  30 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale
Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

 

Specializarea Kinetoterapie

  16-18 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca
  19 iulie 2015 Procesarea datelor
  20 iulie 2015 Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice
  21 iulie 2015 Testul grilă la BIOLOGIE
  22 iulie 2015 Procesarea datelor
  23 iulie 2015 Afişarea rezultatelor
  23 iulie 2015 Contestaţii
  24-25 iulie 2015 Confirmarea locurilor
  26 iulie 2015 Redistribuiri
  27-29 iulie 2015 Confirmarea locurilor după redistribuiri
  30 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

17. Teologie Ortodoxă

  15-18 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  21 iulie 2015 Examen psihologic pentru candidaţii de la toate specializările și verificarea aptitudinilor muzicale pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală
    Interviu pentru specializările Teologie ortodoxă didactică şi Teologie ortodoxă-Asistenţă socială
    Interviu pentru licenţiaţi şi cei de la o a doua specializare
  22 iulie 2015 Probă scrisă pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală
    Proba practică pentru specializarea Artă Sacră
  23 iulie 2015 Afișarea rezultatelor
  23-27 iulie 2015 Confirmarea locurilor
  27-28 iulie 2015 Redistribuiri
  29 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

 

18. Teologie Greco- Catolică

Departamentele : Cluj ( pentru specializările Teologie greco-catolică didactică și Teologie greco-catolică Asistență socială) Blaj şi Oradea
  15-23 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de 18 și 19 iulie 2015, sâmbătă și duminică)
  24 iulie 2015 Interviu tematic
  27 iulie 2015 Afișarea rezultatelor
  28-30 iulie 2015   Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
  31 iulie 2015  Afişarea listelor finale

 

Departamentul Cluj ( pentru specializarea Teologie greco-catolică pastorală)

  15-21 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la Seminarul Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla (cu excepția zilelor de 18 și 19 iulie 2015, sâmbătă și duminică)
  22 iulie 2015 Admitere în cadrul Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Române Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla
  23 iulie 2015 Afișare rezultate admitere seminar și predarea dosarelor de la seminar la facultate
  24 iulie 2015 Examen scris din Catehism și Studiu biblic
  27 iulie 2015 Afișarea rezultatelor inițiale
  28-30 iulie 2015 Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original)
  31 iulie 2015 Afişarea listelor finale

 

19. Teologie Reformată

  15-27 iulie 2015  Înscrierea candidaţilor cu excepţia zilelor de 19 şi 26 iulie 2015, între orele 8,00-16,00
  28 iulie 2015  Concursul de admitere, ora 10,00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7
  29-30 iulie 2015 Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor 
  31 iulie 2015  Afişarea rezultatelor finale

 

20. Teologie Romano- Catolică

  15-24 iulie 2015  Înscrierea candidaţilor (luni-vineri între orele 9,00-14,00)
  24 iulie 2015  Afişarea rezultatelor
  27-29 iulie 2015  Confirmarea locurilor
  30 iulie 2015  Redistribuirea locurilor și afişarea rezultatelor finale

 

21.Teatru şi Televiziune

Artele spectacolului (Actorie) – linia română
  15-18, 20 iulie 2015   Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015 -  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
  21-22 iulie* 2015   Etapa I (Proba eliminatorie)
  23 iulie 2015  Etapa II (Proba I atelier)
  24 iulie 2015  Etapa II (Proba II monolog)
  27 iulie 2015  Afişarea rezultatelor
  28-29 iulie 2015  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
  31 iulie 2015  Afișarea listelor finale
* în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

 

Artele spectacolului (Actorie) – linia maghiară

  15-18, 20 iulie 2015  Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
  21-23 iulie* 2015   Etapa I (Proba eliminatorie) și Etapa II (proba I atelier, proba II monolog)
  24 iulie 2015  Afișarea rezultatelor
  27-28 iulie 2015  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
  31 iulie 2015  Afișarea listelor finale
* Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

 

Artele spectacolului (Regie)

  15-18, 20 iulie 2015  Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
  21 iulie 2015  Etapa I (Proba eliminatorie)
  22 iulie 2015 Etapa  a II-a 
  23 iulie 2015 Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor 
  24 iulie 2015  Rezolvarea contestațiilor
  27 iulie 2015  Afișarea rezultatelor
  28 și 29 iulie 2015  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
  31 iulie 2015  Afișarea listelor finale

 

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) – linia română

  15-18, 20 iulie 2015   Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015   Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
  22 iulie 2015  Colocviu/Interviu
  23 iulie 2015  Afişarea rezultatelor
  24 iulie 2015  Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
  31 iulie 2015  Afișarea listelor finale

 

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) – linia maghiară

  15-18, 20 iulie 2015  Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015  Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
  21 iulie 2015  Colocviu/Interviu
  23 iulie 2015 -  Afişarea rezultatelor
  24 iulie 2015 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
  31 iulie 2015 Afișarea listelor finale

 

Cinematografie, Fotografie, Media-liniile română şi maghiară

  15-18, 20 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
  21 iulie 2015 Etapa I (Proba eliminatorie)
  23 iulie 2015 Etapa II
  24 iulie 2015 Afişarea rezultatelor
  27 și 28 iulie 2015 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
  31 iulie 2015 Afișarea listelor finale

 

Filmologie-linia română

  15-17, 20 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor
  20 iulie 2015 Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
  22 iulie 2015 Colocviu
  24 iulie 2015 Afişarea rezultatelor
  27 și 28 iulie 2015 Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10,00-14,00)
  31 iulie 2015 Afișarea listelor finale

 

 

Mai mult, UBB isi completeaza anul acesta oferta educationala cu inca patru specializari la nivel de studii de licenta, dupa cum urmeaza:

 • Geografie -Specializarea Geografia turismului in limba germana;
 •  Istorie si Filosofie -Specializarea Studii de securitate in limba engleza; 
 • Administrarea afacerilor – Specializarea Administrarea afacerilor cu predare in limba germana 
 • Stiinte administrative – Specializarea Leadership in sectorul public, in limba engleza.

 

In ceea ce priveste noile specializari propuse la nivel de master de UBB pentru anul universitar 2015-2016, acestea sunt urmatoarele:

 • Matematica si Informatica – Informatica – Informatica didactica si Informatica didactica in limba maghiara 
 • Matematica si Informatica – Matematica - Matematici avansate (limba engleza) 
 • Biologie si Geologie – Geologie – Geologie Aplicata 
 • Biologie si Geologie – Biologie - Managementul calitatii in laboratoarele biomedicale       
 • Istorie si Filosofie – Studii Culturale - Patrimoniu si turism cultural 
 • Istorie si Filosofie - Relatii internationale si studii europene - Leadership si comunicare in relatii internationale 
 • Psihologie si Stiinte ale Educatiei - Stiinte ale educatiei - Strategii de invatare eficienta (limba maghiara (Odorheiu Secuiesc)
 • Psihologie si Stiinte ale Educatiei - Stiinte ale educatiei - Designer instructional 
 • Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor – Contabilitate - Contabilitate si organizatii (limba engleza)
 • Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor - Informatica economica - Modelarea afacerilor si calcul distribuit (limba engleza) (Business Modeling and Distributed Computing)
 • Business - Administrarea afacerilor - Administrarea afacerilor in ospitalitate si turism international (limba engleza) (Business Administration in International Hospitality and Tourism)
 • Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii - Stiinte administrative - Sanatate publica (limba engleza)
 • Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii - Stiinte ale comunicarii - Studii  media aplicate (limba maghiara)
 • Educatie Fizica si Sport - Stiinta sportului si educatiei fizice - Educatie fizica si agrement in turism
 • Teatru si Televiziune - Cinematografie si media - Productie film documentar in limba engleza (Documentary Filmmaking) 
 • Teatru si Televiziune - Cinematografie si media - Arta scurtmetrajului (limba maghiara)

 

In cazul in care te pregatesti sa dai admitere anul acesta la UBB Cluj-Napoca, studiaza aici calendarul admiterii 2015, probele de concurs pentru fiecare facultate, taxele de inscriere si documentele de care ai nevoie la depunerea dosarului.

 

Sursa foto: lingua.ubbcluj.ro

Larisa Lacatus

Sunt stundetă a Facultății de Asistență Socială. Îmi place să fiu înconjurată de oameni de la care am ce învăța. Iubesc romanele polițiste și ciocolata amăruie.

Lasă un comentariu

Cum sa alegi cel mai bun aspirator robot pentru locuinta ta?

Recomandare

Fose septice la cel mai bun pret.

autonapoca.ro

Ultimele articole

Facebook