Documente justificative in contabilitate

Scris de  Dec 07, 2016

Documentele justificative stau la baza inregistrarii in contabilitate. Orice operaţie economica sau financiară trebuie consemnată în momentul efectuării ei în documente justificative. Cel mai cunoscut document justificativ contabil este factura dar intr-o firma se inregistreaza mult mai multe documente. Orice program de facturare online sau offline, iti va permite sa redactezi si alte documente precum Procese verbale de predare/primire, Punere in functiune, de receptie etc.

Ce este un document justificativ

Conform O.M.E.F. nr. 3512/2008, documentul justificativ este înscrisul întocmit de către un contribuabil, pe baza unei operaţiuni economico-financiare, şi care trebuie să cuprindă: denumirea documentului; denumirea/numele şi prenumele şi sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeşte documentul; numărul documentului şi data întocmirii acestuia; menţionarea părţilor operaţiunii economico-financiare; conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare; numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective; alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

Documente justificative în cazul mijloacelor fixe

- Registrul numerelor de inventar, fişa mijlocului fix, bonul de mişcare a mijloacelor fixe şi procesul-verbal de recepţie.

Acestea privesc mişcarea mijloacelor fixe, casarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor.

Documentele justificative în cazul bunurilor de natura stocurilor

- Avizul de însoţire a mărfii, nota de recepţie şi constatare de diferenţe, bonul de primire în consignaţie, bonul de predare, transfer, restituire, bonul de consum, dispoziţia de livrare, fişa de magazie, fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă.

Factura este înscrisul emis de persoana impozabilă, care face livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, pe baza căruia beneficiarul întocmeşte documentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate, îndeplinind şi funcţia de document de însoţire a mărfii pe timpul transportului şi de document de încărcare în gestiunea beneficiarului.

Documentele justificative în cazul mijloacelor banesti si decontarilor

- Chitanţa, chitanţa pentru operaţiuni în valută, procesul-verbal de plăţi, dispoziţia de plată-încasare către casierie, borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare, borderou de achiziţie.

Chitanţa este documentul justificativ pentru încasările şi plăţile efectuate în monedă naţională. Chitanta este documentul, care fundamentează înregistrarea în contabilitate şi în casă a unei sume de bani încasate de la clienţi.

Ultima modificare Miercuri, 07 Decembrie 2016 17:09
Adm

The Big Boss

Lasă un comentariu

Cum sa alegi cel mai bun aspirator robot pentru locuinta ta?

Recomandare

Fose septice la cel mai bun pret.

autonapoca.ro

Ultimele articole

Facebook

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, acceptati modul in care folosim aceste informatii.