Cele mai folosite modele de contract de prestari servicii

Scris de 

Contractul de prestări servicii este definit drept contractul prin care o parte, numită prestator, se obligă să presteze servicii unei alte părți, numite beneficiar. Prestatorul este acea parte care se obligă să preseze servicii în schimbul unei remunerații tarifare. Pe de altă parte, beneficiarul este partea în favoarea căreia se prestează servicii în schimbul părții unei remunerații tarifare.

Ce trebuie sa stii despre contractul de prestări servicii?

 

În afara faptului că prestatorul se obligă să presteze pentru beneficiar anumite servicii, iar beneficiarul se obligă să plătească o anumită sumă convenită, trebuie știut și faptul că orice contract de prestare servicii poate fi încheiat fie în formă verbală, fie în formă scrisă. Însă, recomandat este ca, pentru siguranța atât a prestatorului cât și a beneficiarului, contractul să fie încheiat în formă scrisă, cu indicarea clară și concisă a obligațiilor de ambele părți.

 

Iata cele mai folosite modele de contract prestari servicii :

 

Contract de prestări servicii standard

Acest model de contract prestari servicii nu are un caracter oficial, ci unul pur orientativ, reprezentand doar un punct de inceput in procesul de intocmire a documentului pe care il veti elabora. Pentru o redactare profesionista va recomandam sa contactati un avocat. Poate fi adaptat pentru orice activitate care implica prestarea de servicii.

 

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

I. PARTILE CONTRACTANTE 
1.1. S.C. xxxxxxxx SRL, cu sediul in Bucresti, str. Frumoasa nr. 1, sector 1, CUI. xxxxxxxxx, Nr. Reg. Com. xxxxxxxxxxxxx, cont IBAN nr xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, deschis la Banca X, sucursala Y, reprezentata de xxxxxx , in calitate de PRESTATOR, si 

1.1. S.C. xxxxxxxx SRL, cu sediul in Bucresti, str. Florilor nr. 2, sector 2, CUI. xxxxxxxxx, Nr. Reg. Com. xxxxxxxxxxxxx, cont IBAN nr xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, deschis la Banca A, sucursala B, reprezentata de xxxxxx , in calitate de BENEFICIAR 

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de servicii de xxxxxx [descriere] 

III. TERMENUL CONTRACTULUI 
3.1. Contractul se incheie pe o durata de 1 an incepand de la data de xx.xx.xxxx si pana la data de xx.xx.xxxx 

IV. MODALITATEA DE PLATA 
Pretul prestarii serviciilor descrise mai sus, prestate de FURNIZOR catre BENEFICIAR este de _______Euro/luna.  BENEFICIARUL va plati pretul lunar, la in data de 20 a lunii in curs. 

V. GARANTII 
5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru serviciile prestate in felul urmator 
[descrierea garatiilor] 

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Prestatorul de servicii se obliga: 
[descrierea detaliata a obligatiilor prestatorului]

6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga: 
[descrierea detaliata a obligatiilor furnizorului] 

VII. CONDITII INCETARE CONTRACT 
Contractul inceteaza in urmatoarele conditii: 
a) prin ajungere la termen 
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale 

VIII. FORTA MAJORA 
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 
8.3. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

IX. LITIGII 
9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 
9.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. 

X. CLAUZE FINALE 
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 
10.4. Prezentul contract a fost incheiat azi, xx.xx.xxxx, in 2|(doua|) exemplare, cate unul pentru fiecare parte 

PRESTATOR

BENEFICIAR

 

Click aici pentru a descarca si varianta PDF a contractului de prestari servicii standard.

 

Contract de prestări servicii webdesign

Acest contract poate fi folosit atunci cand se presteaza servicii web design cum ar fi realizarea de site-uri web, realizarea de materiale grafice (afise, bannere, carti vizita) si orice alta activitate conexa domeniului web design.

 

Click aici pentru a descarca varianta PDF a contractului de prestari servicii webdesign.

 

Contract burse studenți din mediul rural

Acest model de contract trebuie completat de studentii din mediul rural pentru a primi bursa. Acestea sunt oferite studenților care îndeplinesc următoarele criterii: au domiciliul în mediul rural, nu au restanțe la examene, se obligă ca după terminarea cursurilor să profeseze în învățământul din mediul rural, etc.

 

Click aici pentru model de contract burse studenti din mediul rural.

 

Acestea sunt câteva din modelele de contract de prestări servicii utile în perioada studenției si nu numai. Ce alte modele de contracte ai dori să găsești pe site-ul nostru? Scrie-ne într-un comentariu cererea ta.

 

Sursa foto: presalocala.com

 

Larisa Lacatus

Sunt stundetă a Facultății de Asistență Socială. Îmi place să fiu înconjurată de oameni de la care am ce învăța. Iubesc romanele polițiste și ciocolata amăruie.

Lasă un comentariu

Cum sa alegi cel mai bun aspirator robot pentru locuinta ta?

Recomandare

Fose septice la cel mai bun pret.

autonapoca.ro

Ultimele articole

Facebook

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site, acceptati modul in care folosim aceste informatii.